title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
Lampang 2 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการปี2563
ลงวันที่ 08/05/2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  พนักงานราชการ ปี2563


'