title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
Lampang 2 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ 21/11/2562 19/11/2562 528/40/63/19 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๓ รายการ 21/11/2562 19/11/2562 528/60/63/18 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
3 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 15 รายการ 21/11/2562 19/11/2562 528/45/63/17 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
4 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ 20/11/2562 19/11/2562 528/40/63/20 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
5 ซื้อวัสดุเครื่องจักร 18/11/2562 18/11/2562 528/งท/30/63/14 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ 18/11/2562 15/11/2562 528/60/63/15 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ 18/11/2562 15/11/2562 528/60/63/16 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 18/11/2562 15/11/2562 528/60/63/14 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ 15/11/2562 14/11/2562 528/60/63/13 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
10 ซื้อวัสดุเครื่องจักร 14/11/2562 14/11/2562 528/งท/30/63/12 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
11 ซื้อวัสดุเครื่องจักร 14/11/2562 14/11/2562 528/งท/30/63/11 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
12 ซื้อวัสดุเครื่องจักร 14/11/2562 13/11/2562 528/งท/30/63/8 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
13 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ 14/11/2562 13/11/2562 528/40/63/9 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
14 จ้างซ่อมเครื่องจักร 07/11/2562 05/11/2562 528/งท/-/63/6 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
15 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 07/11/2562 05/11/2562 528/งท/30/63/4 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 329 รายการ