title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
Lampang 2 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ รายการ 03/07/2563 528/35/63/212 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
2 จ้างก่อสร้างผลิตและติดตั้งป้ายจราจร 03/07/2563 528/-/63/210 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
3 จ้างก่อสร้างงานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต (JOINT SEALER) 03/07/2563 528/-/63/211 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
4 ซื้อวัสดุเครื่องจักร 02/07/2563 528/งท/30/63/119 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
5 จ้างเหมาทำการงานทำความสะอาดรางระบายน้ำ จำนวน ๑ รายการ 02/07/2563 528/-/63/209 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
6 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 02/07/2563 528/35/63/208 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ 01/07/2563 528/60/63/207 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
8 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 22/06/2563 528/งท/40/63/115 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
9 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๙ รายการ 22/06/2563 528/70/63/205 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๔ รายการ 19/06/2563 528/60/63/201 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
11 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 18/06/2563 528/45/63/199 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
12 ซ์้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ รายการ 18/06/2563 528/35/63/200 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
13 จ้างเหมาทำการงานทำความสะอาดรางระบายน้ำ จำนวน ๑ รายการ 18/06/2563 528/-/63/198 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
14 จ้างซ่อมยานพาหนะ จำนวน ๑ รายการ 17/06/2563 528/งท/-/63/110 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
15 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ รายการ 15/06/2563 528/35/63/196 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 520 รายการ