title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
Lampang 2 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 20/06/2562 20/06/2562 528/60/62/218 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
2 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ 20/06/2562 19/06/2562 528/70/62/217 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 19/06/2562 19/06/2562 528/60/62/215 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
4 ซื้อวัสดุเครื่องจักร 14/06/2562 12/06/2562 528/งท/30/62/108 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
5 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 14/06/2562 12/06/2562 528/งท/30/62/107 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
6 จ้างซ่อมอุปกรณ์งานทาง จำนวน 1 รายการ 12/06/2562 12/06/2562 528/-/62/213 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
7 จ้างซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน ๑ รายการ 11/06/2562 11/06/2562 528/-/62/212 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 11/06/2562 10/06/2562 528/60/62/211 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
9 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ 10/06/2562 10/06/2562 528/70/62/210 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
10 จ้างซ่อมอุปกรณ์งานทาง จำนวน ๑ รายการ 07/06/2562 07/06/2562 528/-/62/207 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 06/06/2562 05/06/2562 528/60/62/205 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
12 ซื้อวัสดุเครื่องจักร 06/06/2562 05/06/2562 528/งท/30/62/103 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
13 ซื้อวัสดุเครื่องจักร 05/06/2562 05/06/2562 528/งท/30/62/102 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
14 ซื้อวัสดุเครื่องจักร 05/06/2562 05/06/2562 528/งท/30/62/101 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 21 รายการ 05/06/2562 28/05/2562 528/60/62/196 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 170 รายการ