title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
Lampang 2 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างซ่อมยานพาหนะ 08/04/2564 528/งท/-/64/82 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
2 ซื้อวัสดุเครื่องจักร 08/04/2564 528/งท/30/64/81 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
3 วัสดุสำนักงาน 12 รายการ 05/04/2564 528/40/64/98 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
4 ซื้อวัสดุสำนักงาน 07/04/2564 528/40/64/99 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
5 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ รายการ 07/04/2564 528/35/64/100 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
6 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ รายการ 31/03/2564 528/35/64/97 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
7 จ้างก่อสร้าง รหัสงาน ๒๑๑๒๐ งานซ่อมทางผิวคอนกรีตโดยวิธี (SUB SEALING) 25/03/2564 528/-/64/95 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
8 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑ รายการ 24/03/2564 528/45/64/92 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ 24/03/2564 528/60/64/93 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๓ รายการ 24/03/2564 528/60/64/94 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ 23/03/2564 528/60/64/91 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 16/03/2564 528/60/64/89 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 15/03/2564 528/60/64/88 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
14 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 15/03/2564 528/45/64/87 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
15 จ้างซ่อมอุปกรณ์งานทาง 10/03/2564 528/-/64/86 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 746 รายการ