title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
Lampang 2 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ 04/04/2567 528/40/67/74 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ 04/04/2567 528/40/67/73 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
3 จ้างซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด ๓๐ KVA.และอุปกรณ์ จำนวน ๑ รายการ 04/04/2567 528/-/67/72 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ 05/04/2567 528/60/67/76 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ 05/04/2567 528/60/67/77 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
6 จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ดงสันเงิน-ขามแดง ระหว่าง กม.๑๑+๕๐๐ -๑๑+๗๔๘ (เป็นช่วงๆ) 02/04/2567 528/-/67/70 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
7 จ้างเปลี่ยนวาล์วน้ำ ขนาด 3 นิ้ว 04/04/2567 528/งท/-/67/60 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
8 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ๙๕ จำนวน ๑ รายการ 03/04/2567 528/35/67/71 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
9 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ งานเงินทุน จำนวน ๑ รายการ 27/03/2567 คค.06012/พ.1/1/2567 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
10 จ้างเปลี่ยนหม้อลมเบรคและปั๊มเบรคพร้อมอุปกรณ์ 04/04/2567 528/งท/-/67/59 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
11 ซื้อวัสดก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ 02/04/2567 528/60/67/69 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
12 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B๗ จำนวน ๑ รายการ 02/04/2567 528/35/67/68 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
13 วัสดุสำนักงาน 15/03/2567 528/งท/67/40/37 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
14 ยางเรเดียล ขนาด 215/70R15 22/03/2567 528/งท/30/67/53 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
15 ซื้อยางเรเดียล ขนาด 215/65 R16 22/03/2567 528/งท/61/30/54 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,439 รายการ