title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
Lampang 2 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุสำนักงาน 08/04/2563 08/04/2563 528/40/63/119 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
2 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 08/04/2563 08/04/2563 528/งท/30/63/83 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
3 จ้างซ่อมยานพาหนะ 08/04/2563 08/04/2563 528/งท/-/63/81 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ 08/04/2563 08/04/2563 528/60/63/118 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๙ รายการ 08/04/2563 07/04/2563 528/60/63/117 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
6 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 07/04/2563 07/04/2563 528/40/63/116 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
7 จ้างซ่อมเครื่องจักร 02/04/2563 02/04/2563 528/งท/-/63/80 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
8 จ้างซ่อมยานพาหนะ 02/04/2563 02/04/2563 528/งท/-/63/78 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
9 ซื้อวัสดุเครื่องจักร 02/04/2563 02/04/2563 528/งท/30/63/79 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
10 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ รายการ 02/04/2563 02/04/2563 528/35/63/115 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
11 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 01/04/2563 01/04/2563 528/40/63/113 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 30/03/2563 30/03/2563 528/60/63/111 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
13 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ รายการ 30/03/2563 30/03/2563 528/35/63/110 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
14 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑ รายการ 27/03/2563 27/03/2563 528/45/63/109 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ 24/03/2563 24/03/2563 528/60/63/108 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 433 รายการ