title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
Lampang 2 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน ๑ รายการ 22/01/2563 22/01/2563 528/-/63/76 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ 21/01/2563 21/01/2563 528/60/63/74 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
3 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๑ รายการ 13/01/2563 13/01/2563 528/70/63/71 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ 13/01/2563 13/01/2563 528/60/63/70 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
5 ซื้อวัสดุน้ำมันหล่อลื่น 10/01/2563 07/01/2563 528/งท/35/63/29 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ 09/01/2563 09/01/2563 528/60/63/66 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
7 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ 09/01/2563 08/01/2563 528/50/63/65 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ 09/01/2563 08/01/2563 528/60/63/64 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 09/01/2563 08/01/2563 528/60/63/63 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๔ รายการ 07/01/2563 07/01/2563 528/60/63/61 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ 07/01/2563 07/01/2563 528/60/63/62 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
12 ซื้อวัสดุเครื่องจักร 03/01/2563 02/01/2563 528/งท/30/63/20 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
13 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 03/01/2563 02/01/2563 528/งท/30/63/19 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
14 ซื้อวัสดุเครื่องจักร 03/01/2563 02/01/2563 528/งท/30/63/18 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
15 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 03/01/2563 02/01/2563 528/งท/40/63/17 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 377 รายการ