title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
Lampang 2 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างซ่อมยานพาหนะ จำนวน ๑ รายการ 16/03/2566 528/งท/-/66/65 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
2 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B๗ จำนวน ๑ รายการ 13/03/2566 528/35/66/71 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ 07/03/2566 528/60/66/70 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
4 ซื้อกระดาษ A4 จำนวน 1 รายการ 03/03/2566 528/40/66/68 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
5 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ๙๕ จำนวน ๑ รายการ 03/03/2566 528/35/66/67 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ 28/02/2566 528/60/66/65 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
7 ซื้อวัสดุเครื่องจักร 21/02/2566 528/งท/30/66/64 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
8 จ้างซ่อมยานพาหนะ จำนวน ๑ คัน 21/02/2566 528/งท/-/66/63 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
9 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑ รายการ 14/02/2566 528/45/66/62 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
10 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 จำนวน ๑ รายการ 16/02/2566 528/35/66/63 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
11 ซื้อวัสดุเครื่องจักร 06/02/2566 528/งท/30/66/61 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
12 ซื้อวัสดุเครื่องจักร 06/02/2566 528/งท/30/66/60 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
13 จ้างซ่อมยานพาหนะ จำนวน ๑ คัน 03/02/2566 528/งท/-/66/58 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
14 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 จำนวน ๑ รายการ 03/02/2566 528/35/66/59 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
15 จ้างซ่อมยานพาหนะ จำนวน ๑ คัน 03/02/2566 528/งท/-/66/56 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 615 รายการ