title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
Lampang 2 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ 19/11/2564 528/60/65/26 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
2 จ้างก่อสร้างงานขุดซ่อม ปริมาณงาน 1,190 ตร.ม. จำนวน 1 รายการ 18/11/2564 528/-/65/25 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
3 จ้างก่อสร้าง รหัสงาน ๒๑๕๑๐ งานบำรุงรักษาลาดคันทาง 01/11/2564 528/-/65/13 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
4 จ้างก่อสร้าง งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง 11/11/2564 528/-/65/20 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
5 จ้างก่อสร้าง งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง 11/11/2564 528/-/65/20 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
6 จ้างก่อสร้างกิจกรรมแก้ไขปัญหาเร่งด่วนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 05/11/2564 528/-/65/13 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
7 งานจ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงปี ๒๕๖๕ รหัสงาน๒๐๕๑๐ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ(ระดับ ๓-๖) ขท.ลำปางที่ ๒ จ.ลำปาง ๑ แห่ง ทล.๑๐๓๙ ที่ กม.๓+๕๗๐ ซ้ายทาง ปริมาณงาน ๑ แห่ง 26/10/2564 - แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
8 จ้างก่อสร้าง ตามแผนฯกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี๒๕๖๕ รหัสงาน๒๐๕๑๐ ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น(ระดับ ๗-๘) ขท.ลป๒ ทล.๑๐๓๙ ตอน ดงสันเงิน-ขามแดง ที่ กม.๓+๕๗๐ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน ๑ แห่ง 26/10/2564 - แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
9 จ้างก่อสร้างงานซ่อมทางผิวคอนกรีต (SUB SEALING) จำนวน ๑ รายการ 31/08/2564 528/-/64/208 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
10 จ้างก่อสร้างงานเครื่องหมายนำทาง จำนวน ๑ รายการ 30/08/2564 528/-/64/204 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
11 จ้างก่อสร้างงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง จำนวน ๑ รายการ 25/08/2564 528/-/64/199 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
12 จ้างก่อส้รางงานผลิตและติดตั้งป้ายเตือนแนวทาง บริเวณหลัง CONCRETE BARRIER ชนิด DIAMOND GRADE ขนาด ๐.๓๐ x ๐.๔๕ ม. จำนวน ๑ รายการ 16/08/2564 528/-/64/185 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
13 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน ๑ รายการ 13/08/2564 528/-/64/183 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
14 ซื้อ Natural Rubber Guide Post (เสาหลักนำทางยางพาราแบบสี่เหลี่ยม) จำนวน 754 ต้น 07/04/2564 ลป.2/39/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ 25/06/2564 528/60/64/151 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 132 รายการ