title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
Lampang 2 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 05/06/2562 05/06/2562 คค 06012/พ.1/679 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
2 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2562 03/05/2562 03/05/2562 คค 06012/พ.1/595 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
3 รายงานข้อมูลการประกวดราคาและรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562 09/04/2562 05/04/2562 คค 06012/พ.1/499 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
4 รายงานข้อมูลการประกวดราคา และรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 05/03/2562 05/03/2562 คค 06012/พ.1/319 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
5 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562 05/02/2562 04/02/2562 คค 06012/พ.1/184 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
6 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา และรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 03/01/2562 03/01/2562 คค 06012/พ.1/7 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
7 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา และรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 04/12/2561 04/12/2561 คค 06012/พ.1/1499 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 รายการ