title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
Lampang 2 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 21/03/2566 - แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๖ 21/03/2566 - แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565 29/12/2565 - แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565 02/12/2565 - แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ 08/11/2565 - แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2565 26/09/2565 - แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2565 05/08/2565 - แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565 05/09/2565 - แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ 01/07/2565 - แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565 01/06/2565 - แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
11 สรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565 30/05/2565 - แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565 31/03/2565 - แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565 08/03/2565 - แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565 07/02/2565 - แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564 29/12/2564 - แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 41 รายการ