title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
Lampang 2 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้างตามแผนฯกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี๒๕๖๕งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันฯรหัสงาน๓๑๒๐๐งานป้ายจราจรทล.๑ บ้านหวด-แม่กากม.๗๗๖+๖๑๗-กม.๘๑๔+๗๗๗(เป็นช่วงๆ),ทล.๑๑๕๔ แก่งเสือเต้น-ดอนไชยกม.๔๕+๐๐๐-กม.๕๗+๗๖๙(เป็นช่วงๆ)ริมาณงาน๒แห่ง(๒๑๘ตร.ม.) 02/02/2565 - แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
2 ซื้อวัสดุเครื่องจักร 05/11/2563 528/งท/30/64/10 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
3 63117082985 05/11/2563 528/งท/30/64/10 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
4 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๔ ( เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ) 01/10/2563 - แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 รายการ