title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
Lampang 2 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 การขายทอดตลาดเครื่องจักรกลที่ชำรุด เสื่อมสภาพ (งานนอกเงินทุนหมุนเวียน) 19/03/2563 19/03/2563 คค 06012/พ.1/2/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
2 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้งานแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 1154 ตอน แก่งเสือเต้น-ดอนไชย ตอน 1 ระหว่าง กม.45+000-กม.47+000 จำนวน 14 รายการ 25/02/2562 25/02/2562 eb.ลป.๒/๒๗/๒๕๖๒ แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
3 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ ชำรุด เสื่อมสภาพ (งานเงินทุนฯ) 08/02/2562 08/02/2562 คค 06012/พ.1/1/2562 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
แสดง 1 ถึง 3 จาก 3 รายการ