title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
Lampang 2 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 05/06/2565 การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
2 02/05/2565 ประกาศรายชื่อ วันเวลาและสถานที่ ผู้ที่ผ่านเข้าประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
3 31/03/2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป 2565
4 08/03/2565 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2565
5 13/01/2565 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
6 13/12/2564 การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
7 09/12/2564 ประกาศรายชื่อ วันเวลาและสถานที่ ผู้ที่ผ่านเข้าประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
8 05/11/2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะพร้อมวันเวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินฯ
9 09/07/2564 เลื่อนการสอบประเมินสมรรถนะ
10 29/06/2564 ประกาศ วัน เวลา สถานที่สอบ ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 พนักงานราชการ
11 19/04/2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1พนักงานราชการทั่วไป 2564
12 24/03/2564 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2564
13 02/02/2564 โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1035