title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
Lampang 2 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 02/07/2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมถรรถนะครั้งที่1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่2
2 12/06/2563 ประกาศกำหนดวันเวลาและสถานที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่1/63
3 11/05/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการปี2563
4 22/04/2563 รับสมัครพนักงานราชการปี2563
5 12/02/2563 รับสมัครงานผู้พิการ
6 22/01/2562 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เดินทางตรวจเส้นทางคมนาคมจุดผ่อนปรนการค้าบ้านห้วยต้นนุ่น
7 22/01/2562 นายทวี เกศิสำอาง รองอธิบดีฝ่ายบริหาร พร้อมคณะตรวจเยี่ยม
8 13/11/2561 ตรวจสอบควบคุมน้ำหนักบรรทุก