title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
Lampang 2 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะ
ลงวันที่ 15/11/2561

วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 นายวิจารย์ ขุนเสถียร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำปางที่ 2
มอบหมายให้ นายณรงค์ คำภิระวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมคณะ
เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2561
ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง ตำบลพระบาท
อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง


'