title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
Lampang 2 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
106 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 16/04/2563 94,420.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
107 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ 15/04/2563 54,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
108 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๕ รายการ 14/04/2563 111,902.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
109 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒๐ รายการ 09/04/2563 14,978.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
110 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๗ รายการ 10/04/2563 121,502.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
111 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างซ่อมยานพาหนะ 09/04/2563 9,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
112 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 09/04/2563 15,840.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
113 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ 09/04/2563 55,325.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
114 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงาน 08/04/2563 8,390.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
115 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 08/04/2563 6,880.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
116 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างซ่อมยานพาหนะ 08/04/2563 7,727.01 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
117 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ 08/04/2563 224,735.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
118 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๙ รายการ 07/04/2563 113,008.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
119 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างก่อสร้าง ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรับทางหลวงอาเซียน ประจำปี ๒๕๖๓ รหัสงาน ๓๓๒๐๐ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรับทางหลวงอาเซียน บนทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน สามัคคี-บ้านหวด ระหว่าง กม.๗๓๘+๐๐๐-กม.๗๕๓+๒๐๐ (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 23/04/2563 2,100,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
120 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 07/04/2563 8,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 106 ถึง 120 จาก 621 รายการ