title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
Lampang 2 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
91 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 จำนวน ๙,๐๐๐ ลิตร 23/01/2567 272,817.90 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
92 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างก่อสร้าง รหัสงาน ๒๑๑๒๐ งานซ่อมทางผิวคอนกรีต (SUB SEALING) ทางหลวงหมายเลข ๑๑๕๗ ตอน ท่าล้อ-เมืองปาน ระหว่าง กม.๐+๐๕๐-กม.๐+๒๐๐ ด้าน LT,RT (เป็นช่วงๆ) 19/01/2567 499,380.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
93 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อใบมีดตัดหญ้า 18/01/2567 7,700.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
94 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๗ รายการ 19/01/2567 149,850.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
95 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างซ่อมอุปกรณ์งานทาง บนทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕ 17/01/2567 14,649.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
96 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๖ รายการ 17/01/2567 83,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
97 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๔ รายการ 17/01/2567 116,520.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
98 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างซ่อมยานพาหนะ 17/01/2567 9,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
99 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างก่อสร้าง รหัสงาน ๓๑๒๐๐ งานป้าย Tower sign ความสูง ๘.๐๐ ม. ในทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๑๒๐๑ ตอน สามัคคี-บ้านหวด ที่ กม.๗๒๐+๔๑๔ 12/01/2567 416,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
100 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 15/01/2567 73,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
101 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ 12/01/2567 84,580.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
102 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างก่อสร้าง รหัสงาน ๒๑๑๒๐ งานซ่อมทางผิวคอนกรีต (SUB SEALING) ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕ ตอน สำเภาทอง-สันติสุข ระหว่าง กม.๕๔+๕๖๐-กม.๕๕+๕๐๐ (เป็นช่วงๆ) 12/01/2567 499,392.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
103 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ 12/01/2567 199,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
104 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ 11/01/2567 147,490.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
105 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 12/01/2567 24,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 91 ถึง 105 จาก 1,632 รายการ