title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
Lampang 2 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
46 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ ๓ 01/07/2563 60,003.08 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
47 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ ๓ 01/07/2563 91,037.81 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
48 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ 01/07/2563 99,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
49 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ ๓ 01/07/2563 91,037.81 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
50 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 22/06/2563 6,245.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
51 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๙ รายการ 22/06/2563 149,950.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
52 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๔ รายการ 19/06/2563 196,930.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
53 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 การขายทอดตลาดแบตเตอรี่เก่าชำรุด เสื่อมสภาพ (งานเงินทุนฯ) 19/06/2563 207,960.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
54 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 การขายทอดตลาดยางเก่าชำรุด เสื่อมสภาพ (งานเงินทุนฯ) 19/06/2563 228,760.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
55 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 18/06/2563 100,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
56 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซ์้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ รายการ 18/06/2563 8,620.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
57 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างเหมาทำการงานทำความสะอาดรางระบายน้ำ จำนวน ๑ รายการ 18/06/2563 250,152.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
58 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างซ่อมยานพาหนะ จำนวน ๑ รายการ 17/06/2563 26,330.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
59 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ รายการ 15/06/2563 115,239.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
60 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน ๑ รายการ 11/06/2563 5,953.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 46 ถึง 60 จาก 621 รายการ