title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
Lampang 2 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
31 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างซ่อมเครื่องจักร 14/07/2563 11,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
32 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างซ่อมอุปกรณ์งานทาง จำนวน ๑ รายการ 14/07/2563 5,859.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
33 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 14/07/2563 62,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
34 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างซ่อมอุปกรณ์งานทาง จำนวน ๑ รายการ 13/07/2563 7,566.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
35 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุเครื่องจักร 13/07/2563 15,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
36 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงาน 10/07/2563 8,855.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
37 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 24 รายการ 09/07/2563 499,888.55 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
38 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ และวัสดุชำรุด 09/07/2563 628,167.56 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
39 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างก่อสร้างงานเครื่องหมายนำทาง 09/07/2563 498,898.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
40 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ รายการ 03/07/2563 114,083.40 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
41 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างก่อสร้างผลิตและติดตั้งป้ายจราจร 03/07/2563 498,029.02 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
42 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างก่อสร้างงานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต (JOINT SEALER) 03/07/2563 498,390.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
43 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุเครื่องจักร 02/07/2563 6,715.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
44 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างเหมาทำการงานทำความสะอาดรางระบายน้ำ จำนวน ๑ รายการ 02/07/2563 300,615.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
45 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 02/07/2563 28,015.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 31 ถึง 45 จาก 621 รายการ