title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
Lampang 2 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
361 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 02/08/2562 28,936.50 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
362 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 25/07/2562 199,970.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
363 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ 26/07/2562 20,110.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
364 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างซ่อมอุปกรณ์งานทาง จำนวน ๑ รายการ 31/07/2562 39,387.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
365 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงทางหลวง (หน้าโรงเรียน) ในทางหลวงหมายเลข ๑๒๘๗ ตอน สันมะเกลือ - เมืองปาน บริเวณ กม.๑๐+๕๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 01/08/2562 492,837.88 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
366 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ 25/07/2562 199,970.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
367 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง 26/07/2562 5,427.18 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
368 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างงานการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง, หม้อแปลง, แรงต่ำ ในแขวงทางหลวงลำปางที่ ๒ 25/07/2562 105,532.44 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
369 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงทางหลวง (หน้าโรงเรียน) ในทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕ ตอน สันติสุข-วังเหนือ บริเวณ กม.๗๗+๑๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 31/07/2562 493,332.88 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
370 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ 30/07/2562 40,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
371 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างเหมางานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักในแขวงทางหลวงลำปางที่ ๒ 24/07/2562 90,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
372 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ 24/07/2562 39,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
373 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างเหมาทำการเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง 24/07/2562 103,479.40 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
374 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ รายการ 25/07/2562 22,920.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
375 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๘ รายการ 23/07/2562 55,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 361 ถึง 375 จาก 621 รายการ