title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
Lampang 2 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๔๓ รายการ 19/08/2562 15/08/2562 528/45/62/298 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
92 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๓ รายการ 15/08/2562 14/08/2562 528/60/62/296 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
93 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 15/08/2562 14/08/2562 528/60/62/297 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
94 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ 13/08/2562 13/08/2562 528/60/62/295 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
95 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ 13/08/2562 13/08/2562 528/60/62/294 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
96 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 13/08/2562 13/08/2562 528/งท/30/62/145 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
97 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ 13/08/2562 13/08/2562 528/60/62/293 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
98 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 13/08/2562 13/08/2562 528/งท/30/62/144 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
99 จ้างซ่อมอุปกรณ์งานทาง จำนวน ๑ รายการ 09/08/2562 08/08/2562 528/-/62/292 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
100 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง 08/08/2562 08/08/2562 528/35/62/291 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
101 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๕ รายการ 08/08/2562 07/08/2562 528/60/62/287 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
102 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 08/08/2562 07/08/2562 528/60/62/290 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
103 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าไหล่ทางและเกาะกลางถนน ในสายทางควบคุมของแขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จำนวน 4 สายทาง รวมไม่น้อยกว่า 749,800 ตร.ม. 08/08/2562 07/08/2562 528/-/62/285 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
104 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 08/08/2562 07/08/2562 528/45/62/286 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
105 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 07/08/2562 06/08/2562 528/งท/40/62/143 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
แสดง 91 ถึง 105 จาก 340 รายการ