title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
Lampang 2 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๔ รายการ 21/05/2563 528/45/63/167 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
32 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 20/05/2563 528/45/63/165 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
33 จ้างเหมาทำการกิจกรรมแก้ไขปัญหาเร่งด่วนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑ รายการ 20/05/2563 528/-/63/164 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
34 จ้างเหมาทำการงานตัดแต่งกิ่งไม้ จำนวน ๑ รายการ 19/05/2563 528/-/63/163 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
35 จ้างซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน ๑ รายการ 15/05/2563 528/-/63/160 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
36 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ รายการ 15/05/2563 528/-/63/161 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
37 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ 29/04/2563 528/6063/150 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
38 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ 13/05/2563 528/60/63/156 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
39 ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน ๑ รายการ 12/05/2563 528/20/63/155 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
40 ซื้อวัสดุเครื่องจักร 12/05/2563 528/งท/30/63/97 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
41 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 07/05/2563 528/งท/30/63/94 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
42 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ 05/05/2563 528/40/63/154 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
43 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ รายการ 30/04/2563 528/35/63/152 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
44 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ รายการ 30/04/2563 528/35/63/151 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
45 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 28/04/2563 528/60/63/149 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
แสดง 31 ถึง 45 จาก 520 รายการ