title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
Lampang 2 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1035
ลงวันที่ 02/02/2564

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมทางหลวง โดย สำนักก่อสร้างทางที่ 1 จะดำเนินการกิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน “โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1035” สาย บ้านวังหม้อพัฒนา – บ้านสำเภาทอง ระหว่าง กม.10+000 – กม.30+000 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) จะดำเนินการจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
#กรมทางหลวง#
#กระทรวงคมนาคม#
#แขวงทางหลวงลำปางที่ 2#054-231125
#สายด่วนกรมทางหลวง1586#


'