title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
Lampang 2 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ลงวันที่ 29/06/2566

ประกาศกรมทางหลวง  เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะและสมรรถนะ  ครั้งที่ 1  และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ  ครั้งที่ 2  พร้อมกำหนดวัน  เวลา  และสถานที่สอบ  ในตำแหน่ง  พนักงานบริการ  พนักงานธุรการ  พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร  พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร  และพนักงานโยธา  ตามรายละเอียดแนบมาพร้อมนี้

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 2566 255 ดาวน์โหลด

'