title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
Lampang 2 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2566
ลงวันที่ 26/05/2566

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง พนักงานบริการ  พนักงานธุรการ  พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร  พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร  และพนักงานโยธา  รับสมัครตั้งแต่วันที่  1 – 8  มิถุนายน  2566  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2566 1830 ดาวน์โหลด

'