title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
Lampang 2 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป 2565
ลงวันที่ 31/03/2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง  พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร  ครั้งที่ 1 พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมิน และระเบียบที่เกี่ยวกับการประเมิน  ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
381 ดาวน์โหลด

'