title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
Lampang 2 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2565
ลงวันที่ 08/03/2565

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  ตำแหน่ง  พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร จำนวน 1 ตำแหน่ง  รับสมัครตั้งแต่วันที่  17 – 25  มีนาคม  2565  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
815 ดาวน์โหลด

'