title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
Lampang 2 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2564
ลงวันที่ 24/03/2564

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ตำแหน่ง  นิติกร  ตำแหน่งพนักงานเครื่องกล  ตำแหน่ง  พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร  รับสมัครตั้งแต่วันที่  1 - 9  เมษายน  2564  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
303 ดาวน์โหลด

'