title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
Lampang 2 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 07/08/2562 06/08/2562 528/งท/30/62/141 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
107 ซื้อวัสดุเครื่องจักร 07/08/2562 05/08/2562 528/งท/30/62/138 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
108 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ 06/08/2562 06/08/2562 528/60/62/282 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
109 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 06/08/2562 06/08/2562 528/60/62/284 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
110 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายากร 06/08/2562 06/08/2562 528/50/62/283 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
111 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 05/08/2562 02/08/2562 528/45/62/280 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
112 จ้างเหมาทำการงานปรับปรุงภูมิทัศน์ 02/08/2562 02/08/2562 528/-62/279 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
113 ซื้อวัสดุการเกษตร 02/08/2562 01/08/2562 528/70/62/277 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
114 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 02/08/2562 02/08/2562 528/35/62/278 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
115 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 01/08/2562 25/07/2562 528/60/62/269 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
116 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ 01/08/2562 26/07/2562 528/60/62/272 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
117 จ้างซ่อมอุปกรณ์งานทาง จำนวน ๑ รายการ 01/08/2562 31/07/2562 528/-/62/275 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
118 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงทางหลวง (หน้าโรงเรียน) ในทางหลวงหมายเลข ๑๒๘๗ ตอน สันมะเกลือ - เมืองปาน บริเวณ กม.๑๐+๕๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 01/08/2562 01/08/2562 528/-/62/276 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
119 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ 31/07/2562 25/07/2562 528/60/62/269 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
120 จ้างซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง 31/07/2562 26/07/2562 528/-/62/271 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
แสดง 106 ถึง 120 จาก 340 รายการ