title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
Lampang 2 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 จ้างซ่อมอุปกรณ์งานทาง จำนวน ๑ รายการ 29/08/2562 28/08/2562 528/-/62/315 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
77 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ 28/08/2562 27/08/2562 528/60/62/313 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
78 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าไหล่ทางและเกาะกลางถนน ในสายทางควบคุมของแขวงทางหลวงลำปางที่ ๒ จำนวน ๑ สายทาง 28/08/2562 28/08/2562 528/-/62/314 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
79 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ 28/08/2562 27/08/2562 528/60/62/312 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
80 ซื้อวัสดุเครื่องจักร 27/08/2562 27/08/2562 528/งท/30/62/167 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
81 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔๔ รายการ 26/08/2562 21/08/2562 528/60/62/306 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
82 ซื้อวัสดุน้ำมันหล่อลื่น 26/08/2562 26/08/2562 528/งท/35/62/164 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
83 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง 23/08/2562 23/08/2562 528/35/62/308 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
84 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 22/08/2562 21/08/2562 528/60/62/307 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
85 จ้างเหมาทำการงานตีเส้นจราจรบนผิวทาง จำนวน ๑ รายการ 22/08/2562 21/08/2562 528/-/62/303 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
86 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ 22/08/2562 20/08/2562 528/40/62/302 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
87 จ้างเหมาทำการงานตีเส้นจราจรบนผิวทาง จำนวน ๑ รายการ 22/08/2562 21/08/2562 528/-/62/303 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
88 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ 22/08/2562 21/08/2562 528/60/62/304 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
89 ซื้อวัสดุเครื่องจักร 22/08/2562 21/08/2562 528/งท/30/62/163 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
90 ซื้อวัสดุเครื่องจักร 21/08/2562 20/08/2562 528/งท/30/62/157 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
แสดง 76 ถึง 90 จาก 340 รายการ