title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
Lampang 2 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ 15/04/2563 528/60/63/131 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
62 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๕ รายการ 14/04/2563 528/60/63/130 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
63 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒๐ รายการ 09/04/2563 528/45/63/121 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
64 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๗ รายการ 10/04/2563 528/60/63/124 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
65 จ้างซ่อมยานพาหนะ 09/04/2563 528/งท/-/63/85 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
66 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 09/04/2563 528/งท/35/63/84 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
67 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ 09/04/2563 528/60/63/120 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
68 ซื้อวัสดุสำนักงาน 08/04/2563 528/40/63/119 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
69 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 08/04/2563 528/งท/30/63/83 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
70 จ้างซ่อมยานพาหนะ 08/04/2563 528/งท/-/63/81 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
71 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ 08/04/2563 528/60/63/118 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
72 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๙ รายการ 07/04/2563 528/60/63/117 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
73 จ้างก่อสร้าง ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรับทางหลวงอาเซียน ประจำปี ๒๕๖๓ รหัสงาน ๓๓๒๐๐ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรับทางหลวงอาเซียน บนทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน สามัคคี-บ้านหวด ระหว่าง กม.๗๓๘+๐๐๐-กม.๗๕๓+๒๐๐ (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 23/04/2563 eb.ลป.2/33/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
74 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 07/04/2563 528/40/63/116 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
75 จ้างก่อสร้าง ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี ๒๕๖๓ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๒๐ งานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕ ตอน วังหม้อพัฒนา-สำเภาทอง ตอน ๑ ที่ กม.๔+๕๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 23/04/2563 eb.ลป.2/29/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
แสดง 61 ถึง 75 จาก 520 รายการ