title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
Lampang 2 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 10/09/2562 09/09/2562 528/60/62/327 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
62 จ้างซ่อมอุปกรณ์งานทาง จำนวน ๑ รายการ 05/09/2562 29/08/2562 528/-/62/318 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
63 ซื้อวัสดุเครื่องจักร 04/09/2562 03/09/2562 528/งท/30/62/181 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
64 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 04/09/2562 03/09/2562 528/งท/30/62/179 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
65 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 04/09/2562 03/09/2562 528/35/62/324 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
66 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 04/09/2562 29/08/2562 528/60/62/320 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
67 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ 04/09/2562 03/09/2562 528/70/62/325 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
68 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ 04/09/2562 02/09/2562 528/40/62/323 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
69 ซื้อวัสดุเครื่องจักร 03/09/2562 02/09/2562 528/งท/30/62/174 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
70 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ 30/08/2562 29/08/2562 528/60/62/317 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
71 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ รายการ 30/08/2562 30/08/2562 528/35/62/321 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
72 จ้างซ่อมอุปกรณ์งานทาง จำนวน ๑ รายการ 30/08/2562 29/08/2562 528/-/62/318 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
73 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ 30/08/2562 29/08/2562 528/60/62/319 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
74 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ 30/08/2562 30/08/2562 528/60/62/322 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
75 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ 29/08/2562 29/08/2562 528/60/62/316 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
แสดง 61 ถึง 75 จาก 340 รายการ