title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
Lampang 2 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 25/09/2562 24/09/2562 528/20/62/345 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
47 จ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์งานทาง จำนวน ๑ รายการ 24/09/2562 24/09/2562 528/-/62/342 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
48 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 24/09/2562 24/09/2562 528/60/62/341 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
49 ซื้อวัสดุสำนักงาน 24/09/2562 23/09/2562 528/40/62/340 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
50 ซื้อวัสดุสำนักงาน 24/09/2562 23/09/2562 528/40/62/388 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
51 จ้างซ่อมเครื่องจักร 19/09/2562 18/09/2562 528/งท/-/62/199 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
52 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ 16/09/2562 13/09/2562 528/40/62/332 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
53 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๒ รายการ 13/09/2562 12/09/2562 528/60/62/331 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
54 จ้างซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน ๑ รายการ 13/09/2562 09/09/2562 528/-/62/327 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
55 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 13/09/2562 12/09/2562 528/60/62/330 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
56 ซื้อวัสดุเครื่องจักร 12/09/2562 12/09/2562 528/งท/30/62/191 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
57 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๙ รายการ 12/09/2562 09/09/2562 528/60/62/326 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
58 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๓ รายการ 12/09/2562 11/09/2562 528/60/62/329 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
59 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง 10/09/2562 10/09/2562 528/35/62/328 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
60 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๒ รายการ 10/09/2562 09/09/2562 528/60/62/326 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
แสดง 46 ถึง 60 จาก 340 รายการ