title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
Lampang 2 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
316 จ้างซ่อมเครื่องจักร 18/07/2562 528/งท/-/62/135 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
317 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 15/07/2562 528/60/62/253 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
318 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 12/07/2562 528/60/62/252 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
319 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ 11/07/2562 528/60/62/251 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
320 จ้างงานการขยายเขตระบบจำหน่ายติดตั้งหม้อแปลงสาธารณะ จำนวน ๑ รายการ 10/07/2562 528/-/62/250 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
321 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ 08/07/2562 528/20/62/246 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
322 จ้างเหมาทำการงานปรับปรุงทางหลวง (หน้าโรงเรียน) จำนวน ๑ รายการ 10/07/2562 528/-/62/249 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
323 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 08/07/2562 528/20/62/248 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
324 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 08/07/2562 528/20/62/243 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
325 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 08/07/2562 528/20/62/244 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
326 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 08/07/2562 528/20/62/245 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
327 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 08/07/2562 528/20/62/246 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
328 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 08/07/2562 528/20/62/242 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
329 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 08/07/2562 528/20/62/247 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
330 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 08/07/2562 528/20/62/241 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
แสดง 316 ถึง 330 จาก 520 รายการ