title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
Lampang 2 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
316 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 25/12/2561 25/12/2561 528/60/62/58 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
317 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 21/12/2561 20/12/2561 528/60/62/55 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
318 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ 21/12/2561 19/12/2561 528/60/62/52 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
319 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 20/12/2561 20/12/2561 528/60/62/53 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
320 จ้างซ่อมอุปกรณ์งานทาง จำนวน 1 รายการ 13/12/2561 13/12/2561 528/-/62/48 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
321 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 13/12/2561 13/12/2561 528/60/62/47 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
322 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 13/12/2561 13/12/2561 528/60/62/46 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
323 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ 07/12/2561 06/12/2561 528/60/62/41 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
324 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ รายการ 07/12/2561 07/12/2561 528/35/62/45 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
325 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 07/12/2561 06/12/2561 528/60/62/42 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
326 จ้างซ่อมเครื่องจักร 06/12/2561 06/12/2561 528/งท/-/62/26 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
327 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง 28/11/2561 28/11/2561 528/35/62/39 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
328 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๒ รหัสงาน ๒๖๓๐๐ งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข ๑๒๐ ตอน ปากบอก-แม่เฮียว ตอน ๑ ระหว่าง กม.๔๕+๕๒๕-กม.๕๕+๖๗๕ 26/11/2561 26/11/2561 eb.ลป.๒/๒๓/๒๕๖๒ แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
329 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑ รายการ 21/11/2561 20/11/2561 528/45/62/34 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
330 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ 21/11/2561 20/11/2561 528/60/62/35 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
แสดง 316 ถึง 330 จาก 340 รายการ