title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
Lampang 2 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
301 จ้างงานการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง, หม้อแปลง, แรงต่ำ ในแขวงทางหลวงลำปางที่ ๒ 25/07/2562 528/-/62/267 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
302 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงทางหลวง (หน้าโรงเรียน) ในทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕ ตอน สันติสุข-วังเหนือ บริเวณ กม.๗๗+๑๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 31/07/2562 528/-/62/274 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
303 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ 30/07/2562 528/60/62/273 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
304 จ้างเหมางานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักในแขวงทางหลวงลำปางที่ ๒ 24/07/2562 52/-/62/266 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
305 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ 24/07/2562 528/60/62/263 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
306 จ้างเหมาทำการเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง 24/07/2562 528/-/62/265 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
307 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ รายการ 25/07/2562 528/35/62/268 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
308 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๘ รายการ 23/07/2562 528/70/62/260 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
309 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๘ รายการ 23/07/2562 528/60/62/259 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
310 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ 23/07/2562 528/60/62/262 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
311 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ รายการ 24/07/2562 528/35/62/264 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
312 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ 23/07/2562 528/60/62/258 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
313 จ้างเหมางานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักในแขวงทางหลวงลำปางที่ ๒ จำนวน ๑ รายการ 22/07/2562 528/-/62/257 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
314 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 19/07/2562 528/40/62/256 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
315 จ้างซ่อมอุปกรณ์งานทาง จำนวน ๑ รายการ 19/07/2562 528/-/62/254 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
แสดง 301 ถึง 315 จาก 520 รายการ