title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
Lampang 2 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
301 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี พ.ศ.๒๕๖๒ รหัสงาน ๒๓๒๐๐ งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕ ตอน สำเภาทอง-สันติสุข ระหว่าง กม.๔๕+๐๐๐-กม.๔๙+๕๐๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑๑,๑๐๐ ตร.ม. 11/01/2562 11/01/2562 eb.ลป.๒/๒๕/๒๕๖๒ แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
302 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๒ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓ ตอน แม่ตีบ-งาว ระหว่าง กม.๔๗+๑๐๐-กม.๔๗+๘๕๖ ปริมาณงาน ๗,๕๖๐ ตร.ม. 11/01/2562 11/01/2562 eb.ลป.๒/๒๔/๒๕๖๒ แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
303 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ 11/01/2562 11/01/2562 528/60/62/74 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
304 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ 10/01/2562 10/01/2562 528/60/62/73 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
305 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ รายการ 10/01/2562 10/01/2562 528/35/62/72 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
306 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 10/01/2562 09/01/2562 528/60/62/71 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
307 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๔ รายการ 08/01/2562 08/01/2562 528/45/62/69 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
308 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 07/01/2562 07/01/2562 528/งท/30/62/35 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
309 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๑ รายการ 04/01/2562 04/01/2562 528/งท/30/62/32 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
310 ซ์้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ รายการ 04/01/2562 04/01/2562 528/35/62/67 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
311 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ 03/01/2562 03/01/2562 528/60/62/66 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
312 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ 03/01/2562 02/01/2562 528/40/62/64 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
313 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 27/12/2561 26/12/2561 528/60/62/61 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
314 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ 27/12/2561 26/12/2561 528/60/62/60 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
315 จ้างผลิตแผ่นป้ายไวนิล จำนวน 3 รายการ 26/12/2561 25/12/2561 528/-/62/59 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
แสดง 301 ถึง 315 จาก 340 รายการ