title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
Lampang 2 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 ซื้อวัสดุเครื่องจักร 18/11/2562 18/11/2562 528/งท/30/63/14 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
17 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ 18/11/2562 15/11/2562 528/60/63/15 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
18 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ 18/11/2562 15/11/2562 528/60/63/16 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
19 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 18/11/2562 15/11/2562 528/60/63/14 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
20 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ 15/11/2562 14/11/2562 528/60/63/13 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
21 ซื้อวัสดุเครื่องจักร 14/11/2562 14/11/2562 528/งท/30/63/12 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
22 ซื้อวัสดุเครื่องจักร 14/11/2562 14/11/2562 528/งท/30/63/11 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
23 ซื้อวัสดุเครื่องจักร 14/11/2562 13/11/2562 528/งท/30/63/8 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
24 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ 14/11/2562 13/11/2562 528/40/63/9 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
25 จ้างซ่อมเครื่องจักร 07/11/2562 05/11/2562 528/งท/-/63/6 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
26 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 07/11/2562 05/11/2562 528/งท/30/63/4 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
27 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ 06/11/2562 06/11/2562 528/60/63/8 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
28 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ 01/11/2562 01/11/2562 528/35/63/7 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
29 จ้างซ่อมอุปกรณ์งานทาง จำนวน ๑ รายการ 30/10/2562 28/10/2562 528/-/63/3 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
30 จ้างซ่อมอุปกรณ์งานทาง จำนวน ๑ รายการ 24/10/2562 24/10/2562 528/-/63/2 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
แสดง 16 ถึง 30 จาก 340 รายการ