title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
Lampang 2 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑) 19/07/2562 04/03/2562 62037036762 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
17 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐) 19/07/2562 04/03/2562 62037034617 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
แสดง 16 ถึง 17 จาก 17 รายการ