ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปีงบประมาณ 2566
เลขที่โครงการจากกรมบัญชีกลาง 66079512134
เลขที่คำสั่ง
ชื่อโครงการ โครงการบำรุงรักษาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมทางหลวง
งบประมาณ 1,402,300.00
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สถานะโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น
รายการประกาศที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ ประเภทประกาศ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด
1 ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน 25/07/2566 31/07/2566
2 ประกาศราคากลาง 25/07/2566 31/07/2566
3 ประกาศเชิญชวน/เปลี่ยนแปลง 03/08/2566 10/08/2566
4 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง 18/08/2566 29/08/2566
5 ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา
6 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา/สขร.1
7 แก้ไขเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในสัญญา
8 ยกเลิกโครงการ